Advokátní kancelář Dvořák - Jeronýmova 1894/26 390 02 Tábor
advokátní kancelář Dvořák
Dvořák advokátní kancelář úvodní stránka o kanceláři zaměření pro dlužníky kontakty Dvořák advokátní kancelář

Zaměření

Naše advokátní kancelář poskytuje služby v rámci výkonu generální praxe s důrazem na vysokou kvalitu, zejména pak v těchto oborech:

Občanské právo (závazkové vztahy, rodinné právo, dědické právo, pracovní právo)
Obchodní právo (právo obchodních společností, závazkové právo)
Trestní právo (obhajoba ve všech trestních věcech, zastupování poškozených)

Advokátní kancelář Dvořák má rovněž rozsáhlé zkušenosti se správou velkých pohledávkových celků. Tyto zkušenosti jsou unikátní v celorepublikovém měřítku.

patička
Advokátní kancelář Dvořák - Tel./ Fax: +420 381 214 736 / E-mail: office@akdr.cz / www.akdr.cz         // www stránky: www.kali.cz